Bài Tập Kiểm Tra Đại Số Lớp 8 Chương 2 - 3 Đề Ôn Tập

Bài Tập  Kiểm Tra Đại Số Lớp 8 Chương 2 - 3 Đề Ôn Tập

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG II  - ĐỀ SỐ 1
ĐẠI SỐ 8
-------------------------

Câu 1: Rút gọn các phân thức sau:
a)     A =                                          
b)    B =                            
c)     C =              
Câu 2: Thực hiện các phép tính:
a)    
b)     
Câu 3: Cho biểu thức: P =   (với  )
a)     Rút gọn biểu thức P.
b)    Tìm x, để giá trị của P = 1.
c)     Tìm x, để P < 0.
Câu 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q =  
Câu 5: Cho a, b, c là các số thực đôi một khác nhau. Hãy tính giá trị của biểu thức
M =


----------HẾT----------

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG II  - ĐỀ SỐ 2
ĐẠI SỐ 8

Câu 1: Rút gọn các phân thức sau:
a)     A =                                          
b)    B =                                          
c)     C =
Câu 2: Thực hiện các phép tính:
a)    
b)     
Câu 3: Cho biểu thức: S =  (với  )
a)     Rút gọn biểu thức S.
b)    Tính giá trị của biểu thức S với .
c)     Tìm x để S = 2.
Câu 4: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  P =  
Câu 5: Cho a, b, c là các số thực đôi một khác nhau. Hãy tính giá trị của biểu thức
M =

-------------HẾT-------------ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG II  - ĐỀ SỐ 3
ĐẠI SỐ 8


I. Phần trắc nghiệm:(3,0đ).Chọn đáp án đúng
Câu 1: Cặp phân thức nào sau đây không bằng nhau:
A.              ;B.                   ;C.                  ;D.   .
Câu 2: Mẫu thức chung có bậc nhỏ nhất của các phân thức:  là:
A. 9x2y4                          B. 36x3y4                       C. 36x5y4                                 D.36x5y9
Câu 3: Kết quả rút gọn phân thức là :
A. ;            B.                                C.                            D.
Câu 4: Điền phân thức thích hợp vào chỗ ( .... ) để được đẳng thức đúng:
          a)                  b)           c)
II. Phần tự luận: (7,0đ)
Bài 1: (1đ). Rút gọn:
         a)                                                   b)  
Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính.
        a) ;                           b). .
Bài 3:(3đ). Cho phân thức  A =
          a) Với giá trị nào của x  thì giá trị của phân thức được xác định?
          b) Rút gọn A.
            c) Tính giá trị của A tại  x = -2 .
            d) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.
Bài 4: (1đ) Thực hiện phép tính.:


-------------HẾT-------------
  Share on Google Plus

About nhan

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét